Elon sähköisissä palveluissa on huoltokatko

Katkoksen aikana Elon kaikki järjestelmät on suljettu eli muun muassa Elon verkkosivut, TyEL- ja YEL-vakuutusten hoitoon tarkoitettu verkkopalvelu, eläkepalvelu, sähköiset vakuutushakemukset ja verkkopalvelusopimus, jonka tekemällä saat Elon verkkopalvelun käyttöösi, ovat poissa käytöstä perjantaina 30.8.2019 klo 17 alkaen järjestelmämuutosten vuoksi. Palvelut ovat käytettävissä maanantaina 2.9.2019. Pahoittelemme käyttökatkoksesta mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.
 

Serviceavbrott i Elos elektroniska tjänster

Under avbrottet är Elos samtliga system stängda, dvs. bland annat är Elos webbplats, webbtjänsten för skötseln av ArPL- och FöPL-ärenden, pensionstjänsten, de elektroniska blanketterna för ansökan om försäkring och avtalet om användning av webbtjänsten, som ger dig tillgång till Elos webbtjänst, ur drift fredagen den 30 augusti 2019 fr.o.m. klockan 17 på grund av systemändringar. Tjänsterna fungerar igen måndagen den 2 september 2019. Vi beklagar eventuella olägenheter som driftavbrottet orsakar.
 

Elo’s online services are undergoing maintenance

During the service interruption, all of Elo’s systems, including Elo’s website, Elo’s Online Service for TyEL and YEL insurance management, Elo’s Online Pension Service, the online service agreement, online insurance applications and the YEL calculation service, will be inoperative from Friday 30 August 5 p.m. Services operate again on Monday 2 September.
 
We apologize in advance for any possible inconvenience this may cause.